Elektronický Stavební deník - Vaše dokumentace stavby online

Elektronický stavební deník je webová aplikace, která slouží jako účelný nástroj pro řízení stavby online. Aplikace je zpracovaná podle platných legislativních předpisů a slouží jako stavební deník dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (§ 157 - Stavební deník) a jeho prováděcího předpisu - Vyhlášky č. 499/2006 Sb., Příl 5 - Náležitosti a způsob vedení deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

Obsah, forma a zabezpečení aplikace je zpracováno podle výše uvedených legislativních předpisů. Aplikace je dále doplněna o řadu možností tak, aby účelně sloužila jako nástroj pro řízení stavby online na úrovni stavbyvedoucí, technický dozor investora, koordinátor BOZP nebo projektant.

Aplikace Elektronický stavební deník slouží jako datové úložiště pro veškerou dokumentaci stavby, aby byly přímo na staveništi okamžitě dostupné veškeré podklady, doklady, dokumentace a další dokumenty nezbytné pro realizaci díla.

 
Přínosy řízení stavby v elektronické podobě

Přístup k veškeré dokumentaci stavby online.

Bez nutnosti instalace speciálního softwaru se kdykoli dostanete ke své dokumentaci stavby online přes váš prohlížeč ...

Veškeré podklady nezbytné pro realizaci díla.

Každá oprávněná osoba se může dostat k veškerým podkladům nezbytných pro realizaci díla a záznamům o jejím provádění ...

Přístup a editace denních záznamů.

Přístup k denním záznamům, změny v denních záznamech a jejich kompletní evidence online ...

Garantované úložiště a elektronický podpis.

Naše aplikace umožňuje elektronicky podepisovat nezbytné dokumenty a garantuje úložiště pro archivaci veškerých dat ...